&domain Mądre dziecko - portal o rozwoju i edukacji dzieci
        Strona Główna
        Artykuły
        Artykuły naukowe
        Zdrowie
        Opiekunki
        Program Niania
        O nas
        Współpraca
        Kontakt
        Studenci - Publikacje
        Recenzje

    Email:
    Hasło:Zarejestruj sie!

Zapomniałeś hasła?

Wytyczne dla studentów zamierzających publikować na portalu internetowym MadreDziecko.com :


Ideą portalu „Mądre Dziecko” jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci oraz ich ochrona przed czynnikami szkodzącymi prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.

Portal MadreDziecko.com stworzyliśmy dla wszystkich rodziców zainteresowanych tematyką stabilnego rozwoju emocjonalnego swoich pociech oraz wspomaganiem zdobywania przez nie nowych umiejętności i wiedzy. Portal umożliwia jednoczenie zarówno rodziców, jak i naukowców, studentów oraz wszelkich innych osób o wymienionych zainteresowaniach i pasjach, zajmujących się podobnymi problemami w praktyce i w teorii, osób, które chcą rozwijać wspólnie z innymi ideę wspomagania szeroko rozumianego rozwoju dzieci.

Portal stwarza przede wszystkim dostęp do artykułów traktujących możliwie głęboko i szeroko tematy związane z rozwojem i edukacją dzieci. Podejmujemy nie tylko łatwe i fascynujące tematy, jak np. niezwykły potencjał intelektualny dzieci i nieprawdopodobnie szybki rozwój ich mózgu, czego warto być świadomym szczególnie w pierwszych latach życia dziecka. Poruszamy również trudne problemy rozwojowe, czy tematy, które się często przemilcza, jak np.: szkodliwy wpływ reklam telewizyjnych na dzieci, czy tematy, które stanowią problem dla poszczególnych rodziców, np.: nadpobudliwe dziecko lub dziecko, które z niewiadomych przyczyn ma trudności z nauką w szkole (patrz np.: artykuły o wzorcach przyswajania wiedzy). W gromadzonych opracowaniach chcemy nie tylko opisywać problem, ale także proponować konkretne działania mające na celu jego rozwiązanie.

I. Możliwości publikacji

  1.  
    1. Tematyka publikacji powinna być związana z dziećmi i z wszelkimi czynnikami, bodźcami wpływającymi na pomnażanie ich inteligencji i możliwości umysłowych, zwiększanie wszelkiego rodzaju ich umiejętności (zarówno fizycznych czy manualnych, jak i emocjonalnych, czy społecznych) oraz z wszelkimi czynnikami to ograniczającymi jak np. przemoc w telewizji (bajkach) powodująca m.in. zwiększenie lęków dziecka odzwierciedlających się w postawie wobec świata i wpływających na zdolności przyswajania wiedzy, czy gry komputerowe, które mogą fantastycznie rozwijać dzieci i młodzież, ale również mogą przekazywać negatywne treści i kształtować negatywne postawy, itd.
    2. Rodzaje publikacji:

                a. Oryginalny wkład własny z Państwa pracy magisterskiej – 5 do 10 str. A4 (czcionka Tahoma marginesy 2,5 cm, odstęp 1,5 cm) „esencji” Państwa pracy magisterskiej. Przeważnie każda praca magisterska ma pewne obszary stałe, np. ogólny opis literatury w obszarze podjętej przez Państwa tematyki, a następnie pojawia się Państwa oryginalny wkład własny, czyli coś, co nie zostało jeszcze nigdzie opisane, czy zbadane. Jeśli przeprowadzone przez Państwa badania lub analizy są związane z tematyką poruszaną na naszym portalu i chcieliby Państwo ich wyniki pokazać innym, to ta właśnie „esencja” w formie krótkiego zwartego artykułu może zostać opublikowana na naszym portalu.

Prace oparte na badaniach empirycznych powinny zawierać dodatkowo krótki (do 3 str. A4) opis badania (metoda badawcza, próba, kryteria selekcji, metoda weryfikacji wyników itp.).

             b. 1 do 2 stronicowy artykuł dla rodziców o charakterze praktycznym, aplikacyjnym. Chodzi tu o to, aby z Państwa pracy magisterskiej, bądź innych prac przygotowywanych w ramach poszczególnych przedmiotów, stworzyli Państwo jeden, dwa lub więcej krótkich artykułów o charakterze informacyjnym dla rodziców i innych osób zainteresowanych tematyką Mądrego Dziecka. Punkt odniesienia stanowią tutaj zamieszczone już na portalu artykuły, a Państwa prace powinny poruszaną w nich tematykę poszerzać lub pogłębiać.

                c. Opracowania tematyczne na podstawie książki lub kilku książek omawiających nowe, ciekawe zagadnienia. Publikacją w tym wypadku będzie esej, krótki artykuł na 1 do kilku stron, traktujący jeden konkretny temat bardziej szczegółowo i kładący nacisk na stronę praktyczną przekazywanych informacji. Należy pamiętać, iż adresatem jest tutaj przeciętnie wykształcony rodzic, który ma zrozumieć Państwa tekst i umieć go zastosować w praktyce. Język publikacji musi być więc zrozumiały, treść komunikatywna, jak również nie może zabraknąć praktycznych przykładów obrazujących czytelnikowi aplikacyjność przekazywanej przez Państwa wiedzy. Na jednej ze stron portalu zamieścimy informację o książkach, na podstawie których powstały już opracowania zamieszczone na naszym portalu oraz linki do artykułów powstałych na podstawie danej książki. W ten sposób dowiedzą się Państwo, czy wybrana książka była już wykorzystywana oraz czy temat, który Państwa interesuje był już przez kogoś opracowywany. Służy to m.in. temu, by nie powielać opublikowanych opracowań, tylko je rozwijać dodając nowe aspekty.

                d. Informacje o nowościach wydawniczych lub ciekawych pozycjach książkowych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju dzieci. W tej kategorii mogą Państwo w formie krótkiego streszczenia lub recenzji zaprezentować ciekawe pozycje książkowe zarówno te, które niedawno ukazały się na rynku, jak również te, które znane są od lat, jednak treści przez nie przekazywane są nadal aktualne i potrzebne. Szczególnie zachęcamy do przeglądu literatury obcojęzycznej i znajdywania ciekawych pozycji, które dotychczas nie ukazały się na polskim rynku.


Krótkie artykuły i opracowania będą publikowane w katalogu tematycznym w zakładce ARTYKUŁY, natomiast wkład własny z Państwa pracy magisterskiej - w zakładce PRACE MAGISTERSKIE (która wkrótce powstanie), z podaniem oprócz tytułu i imienia i nazwiska autora, także tytułu naukowego oraz imienia i nazwiska promotora pracy. Z czasem, gdy przybędzie prac, będą one podzielone również na kategorie tematyczne.

            3. Wytyczne – Państwa prace muszą spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim powinny mieć odpowiednią strukturę (tzn. wstęp,                     dział 1, dział 2, dział … , konkluzje). Ponadto powinny być napisane zrozumiałym komunikatywnym językiem i w prosty sposób                         tłumaczyć nawet skomplikowane zjawiska. Podejmowane problemy powinny być zilustrowane praktycznymi przykładami,                                 obrazującymi omawiane zagadnienie i pozwalającymi zrozumieć Państwa pracę osobom niezwiązanym ze środowiskiem akademickim,                 które nie mają czasu na zastanawianie się, co autor miał na myśli, lecz chcą uzyskać praktyczne wskazówki i wykorzystać zdobytą                 wiedzę w życiu codziennym.

            4. Recenzje
wspólnie z Prof. Stanisławem Dylakiem zostanie stworzony spośród grona studentów zespół recenzentów, którzy we                     współpracy z recenzentami z naszego portalu będą sprawdzać nadsyłane przez Państwa artykuły przedstawiające esencję Państwa                 prac magisterskich. Artykuły i opracowania będą natomiast sprawdzane tylko przez recenzentów naszego portalu.

            5. PlagiatyPrzestrzegamy Państwa przed przesyłaniem do nas prac stanowiących plagiaty jakichkolwiek innych prac lub książek, czy                 artykułów, jako że jest to niezgodne z prawem, a prace nad stworzeniem i wdrożeniem programu komputerowego rozpoznającego i                 eliminującego popełnione plagiaty są już bardzo zaawansowane. Warto w tym miejscu powtórzyć, iż nie jest plagiatem praca, która                     zawiera przypisy cytowanych i wykorzystywanych prac naukowych, prowadzących do własnych wniosków i stanowiących                         podstawę badań.

II. Korzyści z publikacji na portalu MadreDziecko.com:                 1. Zaistnienie w rzeczywistości. Obecnie wiele prac magisterskich, chociaż cennych z naukowego i praktycznego punktu widzenia,                 nie zostaje w żaden sposób upubliczniona. Nasza inicjatywa ma zamiar to zmienić. Na obecnym etapie prace zmierzają do                             stworzenia ogólnopolskiej bazy prac magisterskich i artykułów z dziedzin związanych z szeroko rozumianym rozwojem dzieci, a więc                 pedagogiki, psychologii, logopedii itp., tak by najciekawsze z nich mogły ujrzeć światło dzienne. W przyszłości nie jest wykluczone, iż nasza inicjatywa zwiększy swój zakres na ogólnoeuropejski, a Państwa opracowania będą mogły zostać przetłumaczone na język angielski, co pozwoli na udostępnienie ich czytelnikom na całym świecie.

            2. Zaznaczenie swojego wkładu do nauki polskiej w dziedzinie PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII, LOGOPEDII i dziedzin                                        pokrewnych.
Państwa prace będą służyć jako punkt odniesienia do dalszych badań dla kolejnych pokoleń studentów, którzy z                        jednej strony będą mogli korzystać z Państwa dorobku, a drugiej - będą mieli obowiązek cytowania Państwa prac i nazwisk, jako                    autorów badań przez nich wykorzystywanych.

            3. Punkt kontaktowy. Nasz portal stanowić będzie punkt kontaktowy dla osób i firm szukających kontaktu z autorami wybranych prac. Za Państwa zgodą będziemy przekazywali Państwa dane kontaktowe zainteresowanym.


III. Konsultacja tematów prac i badań

         w świetle istniejących potrzeb rodziców i wychowawców oraz dotychczasowego dorobku naukowego.

Na stronach portalu będziemy publikować listę przykładowych tematów prac magisterskich i obszarów badań pożądanych zarówno z praktycznego jak i teoretycznego punktu widzenia, która stanowić może dla Państwa pewną wskazówkę w wyborze swojego tematu pracy magisterskiej i pomoc w obraniu kierunku badań.

Kontakt pod adresem emailowym: kontakt@madredziecko.com

Ostatnio dodane artykuły

Obowiązkowe szczepionki upośledzające dzieci
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Z dzieckiem w bezpieczną podróż
Wygrana wojna o dziecięce serduszka
Jak uodparniać i hartować dziecko?
Właściwa dieta a umysł dziecka
Alternatywne sposoby żywienia dzieci na przykładzie diety wegetariańskiej
Wiejskie mleko może chronić dzieci przed astmą i katarem siennym
Karmiąc dzieci matki zmniejszają ryzyko wystąpienia u siebie ataku serca
Pokaż jak mnie kochasz, a ja Ci zaufam
Najczęściej czytane artykuły

Uwodzicielska Barbie
Zmiany rozwojowe niemowlaka
Zabawy fundamentalne - znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 lat
Pomigaj mi, mamo! Język migowy u niemowląt fenomenalnie działa na rozwój mowy i rozwój intelektualny
Inteligencja emocjonalna – jak to działa i co to takiego?
Skutki picia w ciąży bywają dramatyczne…
Telefon komórkowy groźny dla dziecka
Skarbonki w krótkich majteczkach
Odkrycie metody Wygotskiego
Dlaczego muzyka jest ważna w okresie prenatalnym oraz niemowlęcym?
Copyright © 2006-2009. All rights reserverd! Get Firefox